Nastava na specijalističkim studijama

Podsjećamo da je nastava na specijalističkim studijama počela 18.9.

Studenti će pristup platformi dobiti do kraja sedmice.