Boravak tima TU Sofija i prezentacija IoT ECO projekta

U periodu od 11. do 15. 12. tim profesora sa TU Sofija boravio je na Fakultetu za informacione tehnologije Univerziteta “Mediteran” Podgorica.

Nakon sastanka sa Kancelarijom za međunarodnu saradnju, održano je predavanje studentima o značaju IoT tehnologije u zelenoj transformaciji.

Za vrijeme boravka, organizovan je i radni sastanak sa projektnim timovima Erasmus+ projekta IoT-ECO, sa Univerziteta Crne Gore i Univerziteta Mediteran. Predstavljene su realizovane aktivnosti, kao i plan aktivnosti u narednom periodu.

Predstavnici TU Sofija sastali su se, tokom ove posjete, i sa partnerom Fond za inovacije Crne Gore.