Odbrana master rada Spasoja Papića

Spasoje Papić, student master studija Fakulteta za informacione tehnologija braniće master rad na temu KOORDINACIJA I UTICAJ PUNJENJA ELEKTRIČNIH VOZILA NA ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM u četvrtak, 04.07.2024. godine sa početkom u 18:00 u sali za sastanke Univerziteta “Mediteran” Podgorica.

Imenovani će braniti master rad pred komisijom koju je imenovao Senat Univerziteta Odlukom br. R-821/3-24 u sastavu:

prof. dr Maja Delibašić, predsjednica,
doc. dr Velimir Strugar, mentor,
doc. dr Nikola Cmiljanić, član
Odbrana je javna.