Univerzitet “Mediteran“, Fakultet za informacione tehnologije organizovao radionicu “PAMETNI GRADOVI KAO DIO DIGITALNE EKONOMIJE”

Univerzitet “Mediteran” je u okviru realizacije projekta “Smart Energy Community for the Smart Cities – SESC” organizovao radionicu  “PAMETNI GRADOVI KAO DIO DIGITALNE EKONOMIJE” . Radionica je organizovana 20.septembra u multimedijalnoj Sali KIC-a uz učešće relevantih stejkholdera kao što su Read More …

POSJETA PREDSTAVNIKA INTERNACIONALNE ORGANIZACIJE CRDF GLOBAL I PRODUŽENJE SARADNJE SA UNIVERZITETOM “MEDITERAN”

Predstavnici internacionalne organizacije CRDF global posjetili su Univerzitet “Mediteran” i tom prilikom dogovoren je produžetak saradnje na tekućem projektu “Cyber hygene e-learning course” i najavljena je organizacija internacionalnog hakatona ta temu sajber bezbjednosti na Fakultet za informacione tehnologije koji je Read More …

Studenti FIT uspješno završili jednogodišnji boravak na Univerzitetu Malardalen u Švedskoj

Četrnaest dobitnika ICM stipendije za školsku godinu 2020/21 uspješno je završilo jednogodišnji boravak na Fakultetu za inovacije i inženjering, Univerzitet Malardalen (Vasteras, Švedska) . Studenti koji su na Univerzitetu Malardalen pohađali master studije stekli su dvije diplome: diplomu jednogodišnjih master Read More …