INFORMACIJE O PROJEKTU “CYBER HYGIENE” BESPLATAN ONLINE KURS O INTERNET BEZBJEDNOSTI ZA STUDENTE I SREDNJOŠKOLCE

OSNOVNE INFORMACIJE O KURSU: Fakultet za informacione tehnologije, Univerzitet “Mediteran”(fit.unimediteran.net)  sklopio je sporazum o saradnji sa internacionalnom organizacijom CRDF global za implementaciju projekta “Cyber hygene e-learning course” u Crnoj Gori čiji je cilj promocija i podizanje svijesti kod srednjoškolaca i studenata Read More …

Online prijava za upis

Obavještava vas da smo u skladu sa trenutnom zdravstvenom situacijom omogućili budućim studentima da izvrše online predaju dokumenata potrebnih za upis na Fakultet za informacione tehnologije. Potrebno je najprije popuniti odgovarajući formular za upis, koje možete preuzeti sa linkova u Read More …

Školarina

Plaćanje školarine na fakultetu za Informacione tehnologije Godišnja školarina za osnovne  iznosi  1.400,00 € ako se uplaćuje jednokratno, 1.500,00 € kao semestralno plaćanje školarine (dva puta po 750,00 € – prvi dio pri upisu, a drugi na početku ljetnjeg semestra). Read More …