Riječ dekana

Uvažene koleginice i kolege,

U vrijeme tranzicije i brzog prelaska u informatičko društvo, Fakultet za informacione tehnologije ima poseban značaj i ulogu da edukuje specijaliste koji su neophodni i traženi za dalji razvoj i širenje informatičkih dostignuća. Informatička pismenost i primjena informatičkih alata su značajani za poslovanje, konkurentnost, profitabilnost, tj. ekonomski razvoj. Fakultet za informacione tehnologije realizuje programe dodiplomskih (bachelor), specijalističkih i magistarskih studija sa usmjerenjima:

  • softverski inženjering,
  • informacioni sistemi i
  • računarske mreže i telekomunikacije.

 

Fakultet za informacione tehnologije u potpunosti je otvoren za stručnu i naučnu saradnju, sveukupnu komunikaciju i konstruktivne prijedloge za unapređenje svih vidova mnogobrojnih djelatnosti i aktivnosti koje se odvijaju na Fakultetu ili u kojima Fakultet učestvuje izvan matične ustanove. U toku studija, rješavanjem konkretnih zadataka, stiču se znanja i vještine koje su neophodne za rad budućih informatičara. Posebno značajan cilj našeg Fakulteta je komunikacija sa studentima, domaćom i međunarodnom akademskom i naučno-istraživačkom zajednicom. Nije bez značaja činjenica da je većina naših bivših studenta našlo zaposlenje odmah po završetku specijalističkih studija. U toku studija mogu se steći i međunarodnio priznati sertifikati za: Cisco, Oracle, Microsoft i ECDL. Sa znanjem i vještinama koje se stiču na Fakultetu za informacione tehnologije, teritorijalne granice prestaju da budu prepreka za zapošljavanje.

"Zauzmi svoje mjesto !"

Dekan,
Dr Adis Balota