Odbrana magistarskog rada

Kandidat Nađa Žarić braniti magistarski rad, na temu “MODEL ELEKTRONSKOG UČENJA SA ELEMENTIMA IGRE BAZIRAN NA STILOVIMA UČENJA” dana 05.07.2017. godine sa početkom u 11:30 časova, u Sali 102 Univerziteta, pred komisijom u sastavu:

  • prof. dr Milica Vukotić,
  • prof. dr Snežana Šćepanović,
  • doc. dr Đuro Stojanović.