Magistarski rad kandidata Marka Kljajića na uvid javnosti

Magistarski rad kandidata Marka Kljaića, pod naslovom “Izazovi DevOps pristupa tokom kontinuirane implementacije, integracije i testiranja sofvera u dinamičnom poslovnom okruženju“ stavljen je na javni uvid od 22.11. svakog radnog dana od 8-16h u prostorijama Biblioteke Univerziteta.


Primjedbe na magistarski rad mogu se dostaviti Fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja na oglasnoj tabli Fakulteta i web sajtu Fakulteta za informacione tehnologije Univerziteta “Mediteran” Podgorica.