Univerzitet “Mediteran” Podgorica u novom evropskom projektu Erasmus+

U periodu od 25. do 28. januara, na Tehničkom univerzitetu u Sofiji održan je Kick off meeting – zvanično otvaranje projekta IOT-ECO “Zelena transformacija akademskog okruženja i biznis orijentisanih ekosistema u Zapadnom Balkanu” koji je otpočeo sa implementacijom 01.decembra 2022.godine u okviru programa ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-2.

Projekat podrazumijeva predlaganje mogućnosti za inteligentna rješenja bazirana na Internet of Things (IoT) / Internet of Everything (IoE) tehnologiji, njihovoj implementaciji u cilju zelene transformacije i razvoja institucionalnih i akademskih kapaciteta ka nacionalnim i regionalnim saradnjama između visokoškolskih ustanova u Zapadnom Balkanu. Fakultet informacionih tehnologija, Univerzitet “Mediteran” Podgorica kao partner u projektu biće ko-lider radnog paketa 5 – koji će se baviti razvojem novih modula o IoT-u i zelenoj transformaciji. Ovi nastavni elementi će biti integrisani u nastavne planove i programe različitih redovnih i master programa u institucijama visokog obrazovanja na našem prostoru i kao interdisciplinarni pristup temi, implementiraće se kao suplementi nastavnim programima iz oblasti energetske efikasnosti, mehatronike, elektronike i elektrotehnike, informacija i komunikacijska tehnologija, industrijski menadžment, ekologija i dr.

Pored FIT-a, crnogorski partner u konzorcijumu je i Mašinski fakultet Univerziteta Crna Gora, a ostali partneri su: Aleksander Moisiu, Univerzitet iz Drača, Politehnički univerzitet Tirana, prištinski Univerzitet i Univerzitet za biznis i tehnologiju iz Prištine, Univerzitet Patras u Grčkoj i Tehnološki univerzitet u Gracu. Domaćin kick off meeting-a i rukovodilac projekta je Tehnički univerzitet iz Sofije, a Kick off sastanku u Sofiji su ispred Univerziteta “Mediteran” Podgorica učestvovale dr Maja Delibašić, dekanka FIT-a i mr Nataša Kraljević, šefica kancelarije za međunarodnu saradnju i saradnica u nastavi.

Projekat će trajati 36 mjeseci.