KONKURS ZA MOBILNOST NASTAVNOG OSOBLJA ICM2024 SA MDU

Fakultet za Informacione tehnologije (FIT) Univerziteta Mediteran Podgorica objavljuje konkurs za kratku
mobilnost nastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa kreditne mobilnosti sa Fakultetom za
inovacije i inžinjering, Univerziteta Malardalen (Švedska) u ljetnjem semestru akademske godine
2023/2024. Informacije o kursevima i programima možete pogledati na
https://www.mdh.se/idt?l=en_UK.
Termin posjete mora uključivati 30. i 31. maj 2024., jer je jedan od ciljeva prisustvo odbranama
master teza koje će studenti FIT-a braniti navedenih datuma.
Prijave potrebno je dostaviti na mail adresu koordinatora programa: Doc. dr Tijani Marković, na e-
mail: tijana.vujicic@unimediteran.net.
Rok za prijavu 21.03.2024. godine.
Uz prijavu dostaviti: Mobility agreement for teaching/training i CV u Europass formatu na engleskom
jeziku.