Master rad kandidata Mladena Vukašinovića na uvid javnosti

Master rad Mladena Vukašinovića, studenta master studija na Fakultetu za informacione tehnologije, pod nazivom: „

“MODEL ZA AUTOMATSKO REAGOVANJE RAČUNARSKOG SISTEMA NA NAPADE U MREŽI NA OSNOVU ANALIZE SAOBRAĆAJA” izložen je u biblioteci Univerziteta “Mediteran” Podgorica i dostupan je na uvid javnosti svakog radnog dana, počev od 07.03.2024. godine u vremenu od 08-16 h.

Primjedbe na master rad mogu se dostaviti Fakultetu za informacione tehnologije, u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja na oglasnoj tabli Fakulteta i web sajtu Univerziteta “Mediteran” Podgorica.