Student FITa Momir Savić održao prezentaciju na TU Sofija o Digitalnim blizancima i pametnim kampusima

Momir Savić, student Fakulteta za informacione tehnologije Univerziteta “Mediteran” Podgorica, koji trenutno boravi na jednosemestralnoj mobilnosti na Tehničkom univerzitetu Sofija (TU Sofija) u okviru Erasmus+ programa, danas je održao prezentaciju na temu Digital twins and smart campuses (Digitalni blizanci i pametni kampusi). Prezentacija je održana u sklopu međunarodne Erasmus+ nedelje, koja okuplja studente i akademske stručnjake iz različitih zemalja radi razmjene znanja i iskustava.

U svom izlaganju, Momir je ukratko predstavio sebe i svoje iskustvo tokom mobilnosti. Istakao je da mu je Erasmus+ program mobilnosti omogućio da proširi svoje akademske vidike, stekne nova znanja i vještine, kao i da izgradi mrežu profesionalnih kontakata i međunarodnu akademsku saradnju.

Nakon uvoda, Momir je predstavio i projekat na kojem radi na TU Sofija. Projekat se bavi razvojem digitalnih blizanaca i njihovom primjenom u kreiranju pametnih kampusa. Digitalni blizanci su virtuelni modeli fizičkih objekata ili sistema, koji omogućavaju praćenje, analizu i optimizaciju performansi u realnom vremenu. Ova tehnologija ima široku primjenu u različitim industrijama, a posebno je korisna u obrazovnim institucijama za poboljšanje upravljanja resursima i unapređenje studentskog iskustva. Momir je istakao ključne prednosti korišćenja digitalnih blizanaca u kontekstu pametnih kampusa, kao što su efikasnije upravljanje infrastrukturom i energetska efikasnost kampusa.