Master rad kandidata Spasoja Papića na uvid javnosti

Master rad Spasoja Papića, studenta master studija na Fakultetu za informacione tehnologije, pod nazivom: „Koordinacija i uticaj punjenja električnih vozila na elektrodistributivni sistem” izložen je u biblioteci Univerziteta “Mediteran” Podgorica i dostupan je na uvid javnosti svakog radnog dana, počev od 30.05.2024. godine u vremenu od 08-16 h.

Primjedbe na master rad mogu se dostaviti Fakultetu za informacione tehnologije, u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja na oglasnoj tabli Fakulteta i web sajtu Univerziteta “Mediteran” Podgorica.