Održana Završna konferencija projekta LAMS

Dana 14. novembra 2017. Fakultet za informacione tehnologije Univerziteta Mediteran održao je Završnu konferenciju projekta LAMS (Izgradnja mjerne stanice za istraživanje atmosferskih pražnjenja na planini Lovćen). Konferencija je održana u prostorijama Univerziteta. Projekat LAMS započet je u aprilu 2015. godine, a planirano je da se finalizira do kraja 2017. godine.

Ova Završna konferencija okupila je sve istraživače koji su učestvovali na projektu, kao i saradnike i kolege sa FIT-a. Događaj je organizovan kao jedna od finalnih aktivnosti na projektu. Prezentovane su sve obavljene aktivnosti u toku projekta, radni paketi i ostvareni rezultati. Uspješnost projekta evidentna je kroz ostvarene ciljeve, tj. izgradnju mjerne stanice, ugradnju mjernih senzora, uspješno mjerenje udara gromova i patentiranje metode mjerenja udara struje groma.

Na Konferenciji je održano nekoliko prezentacija, a takođe je predstavljen i web portal projekta i registrovani podaci. Prezentaciju o projektu LAMS, njegovim aktivnostima i rezultatima, održao je prof. dr Adis Balota. U diskusiji koja je uslijedila, potvrđena je uspješnst projekta, kako za FIT i ostale partnere na projektu, tako i za crnogorsku i međunarodnu naučnu zajednicu.

Zaključeno je da je projekat dao izuzetno dobre i korisne rezultate, a dogovorene su i dalje aktivnosti vezane za održavanje mjerne stanice i eventualnu saradnju na narednim relevantnim projektima.