Održano predavanje prof.dr Slobodana Unkovića, emeritusa

Juče, 14.12.2017. godine je održano predavanje prof. dr Slobodana Unkovića, emeritusa na Univerzitetu Mediteran. Predavanje je održano na temu “Mjesto Crne Gore u međunarodnom turizmu” i tom prilikom uvaženom profesoru je uručena povelja za doprinos razvoju Fakulteta za turizam i Univerziteta Mediteran. Povelju je uručio predsjednik Univerziteta Mediteran, dr Duško Knežević, a prisutne su pozdravili rektor Univerziteta, prof. dr Janko Radulović i dekanica Fakulteta za turizam, prof. dr Silvana Đurašević.

Profesor Unković je jedan od osnivača Fakulteta za turizam Univerziteta Mediteran, prvog fakulteta u okviru pomenutog Univerziteta i prvog privatnog fakulteta u Crnoj Gori, gdje i dalje predaje na magistarskim i doktorskim studijama.

Na današnjem predavanju, profesor Unković je istakao značaj postojećih i budućih investicija u turizmu, zadržavanje postojećih i osvajanje starih-novih tržišta, među kojima ističe tržište Velike Britanije i kao novo, tržište Kine. Profesor je istakao da svaki segment u turizmu Crne Gore bilježi vidljivi napredak. Posebnu pažnju je posvetio značaju obrazovanja kadrova, kao glavnom resursu na kome treba da počiva budući razvoj.

U izlaganju se posebno obratio prisutnim turističkim poslenicima sa preporukom da Crna Gora kreira zajednički turistički proizvod sa državama u regionu, kako bi bila atraktivna za udaljena emitivna područja.

Predavanju su prisustvovali predstavnici Vlade Crne Gore, sektora turizma, nauke, prosvjete, privrednici i studenti Univerziteta Mediteran.