FIT dobio 50 licenci za sve proizvode kompanije JetBrains

Fakultet za informacione tehnologije je uspostavio saradnju sa renomiranom informatičkom komapnijom JetBrains , autorom razvojnih programskih alata kao što su PhpStorm, WebStorm i InteliJIdea, koje koristi više od 16 miliona programera širom svijeta. Fakultet je dobio na upotrebu 50 licenci svih proizvoda kompanije JetBrains, u edukativne svrhe, koje će studenti moći da koriste već u toku ljetnjeg semestra na predmetu “Web tehnologije”, a u planu je i upotreba ovih razvojih alata i na drugim predmetima koji pokrivaju objasti razvoja web i mobilnih aplikacija.

Fakultet za informacione tehnologije ovim nastavlja sa praksom saradnje sa poznatim informacionim komapnijama, kao što je u prošlosti bio slučaj sa kompanijama Oracle, Autodesk i IBM.