Tijana Vujičić, saradnik u nastavi na FIT-u, odbranila doktorsku disertaciju

Tijana Vujičić, saradnik u nastavi na Fakultetu za informacione tehnologije, odbranila je 13. jula 2018. godine doktorsku disertaciju na Fakultetu organizacionih nauka (FON), Univerziteta u Beogradu i stekla zvanje doktora nauka. Naziv doktorske teze je „SOFTVERSKI ALAT ZA ISPITIVANJE ALGORITAMA STRUKTURNE REGRESIJE BAZIRANE NA GCRF MODELU“, a mentor je profesor Vladan Devedžić, redovni profesor FON-a.
Tijana Vujičić je osnovne i specijalističke studije završila na Fakultetu za informacione tehnologije. Diplomirala je 2013. godine na smjeru Softversko inženjerstvo. Magistrirala je 2015. godine na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, na studijskom programu Softversko inženjerstvo i računarske nauke, modul Softversko inženjerstvo. Osnovne, specijalističke i master studije završila je sa prosječnom ocjenom 10,00. Od septembra 2013. godine radi kao asistent na Fakultetu za informacione tehnologije Univerziteta „Mediteran“. Doktorske studije na Fakultetu organizacionih nauka upisala je 2015 godine, na studijskom programu Informacioni sistemi i kvantitativni menadžment, izborno područje Softversko inženjerstvo. U toku doktorskih studija bila je gostujući istraživač na Univerzitetu Temple u Filadelfiji, SAD (Center for Data Analytics and Biomedical Informatics).