Dekan FIT-a, Dr Adis Balota održao predavanja na IV međunarodnoj konferenciji interne revizije

U okviru IV međunarodne konferencije interne revizije u Crnoj Gori koja je održana 11.okobra 2018. Godine, Dekan Fakulteta za informacion etehnologije Prof.dr Adis Balota održao je dva predavanja pod nazivima:

  • Nova uredba Evropskog parlamenta i Vijeća Evropske Unije o zaštiti podataka o ličnosti, pozanta kao Uredba GDPR (Data Protection Regulation)
  • Upravljanje rizikom u IT

Konferencija je okupila preko 80 učesnika iz zemlje i inostranstva