Izbori za studentski parlament za studijsku 2018/2019 godinu

Raspisuju se Izbori za studentski parlament za studijsku 2018/2019 godinu

Izbori se održavaju u srijedu, 31. 10. 2018. godine u periodu od 08:00 do 14:00 časova

Studentski parlament se formira od predstavnika studenata sa svih organizacionih jedinica Univerziteta, po pravilima Statuta Studentskog parlamenta. Pravo da prilažu kandidature za Studentski parlament imaju svi student Univerziteta “Mediteran”. 

Prijava se vrši na način što zainteresovani student osnovne podatke o sebi i napomenu za koju funkciju se prijavljuje šalje na mail adresu sparlament@unimediteran.net

Detalje možete pogledati u KONKURSU