ODRŽAN DRUGI INFO DAN PROJEKTA ELEMEND

U periodu 2.-5.10.2018. godine na Univerzitetu Donja Gorica je održan sastanak ERASMUS+ projekta MASTIS, na kojem je jedan od partnera i Fakultet za informacione tehnologije. U okviru sastanka je predviđena sesija razmjene iskustava sa sličnim ERASMUS+ projektima. U skladu sa agendum, 4.10. je predstavljen projekat ELEMEND i održan drugi info dan. Osim međunarodnog konzorcijuma MASTIS projekta, prezentaciji su prisustvovali i predstavnici IT kompanija, profesori, kao i studenti master studija FIT-a, koji su sa prisutnima podijelili svoja iskustva u izboru teze i različitim fazama studija.