ODRŽAN KOORDINACIONI SASTANAK U OKVIRU PROJEKTA ELEMEND

U periodu 27.-28.9.2018. god. u Sarajavu je održan prvi po redu koordinacioni sastanak projekta ELEMEND –  Electrical Energy Markets and Engineering Education  (http://elemend.ba/). Sastanak je ugostio jedan od partnera na projektu, International Burch University  u Sarajevu. Ispred Fakulteta za informacione tehnologije, sastanku su prisustvovali prof. dr Adis Balota i doc. dr Maja Delibašić. Na sastanku su predstavljeni dosadašnji rezultati projekta i planirane naredne projektne aktivnosti. Jedna od glavnih tema je bila predlog i usvajanje novih i inoviranih nastavnih planova na osnovnim i master studijama iz oblasti smart grid mreža i tržišta električne energije.