Cluster sastanak Erasmus+ i Tempus projekata u oblasti razvoja kurikuluma

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelnu umjetnost i kulturu (EACEA) i nacionalna Erasmus+ kancelarija u Crnoj Gori su organizovali sastanak sa rukovodiocima Erasmus+ i Tempus projekta koji za temu imaju razvoj kurikuluma. Sastanak je održan 29. Novembra 2018. godine,i njemu su  prisustvovali Giulia Moro, programski menadžer EACEA iz Brisela, predstavnici Nacionalne Erasmus+ kancelarije u Crnoj Gori, koordinatori 14 projekata koji su bili tema sastanka i predstavnici novoosnovane Agencije za kontrolu kvaliteta visokog obrazovanja. Sastanak je imao za cilj sagledavanje rezultata Erasmus+ i Tempus projekata, njihovog uticaja na sistem visokog obrazovanja, kao i diskusiju o problemima na koje se nailazilo prilikom implementacije. Poseban akcenat je stavljen na aspekt održivosti projekata.

Jedan od izabranih projekata koji se predstavio na sastanku je bio i ELEMEND projekat (http://elemend.ba/) kojim rukovodi prof. dr Adis Balota u ime crnogorskog partnera. Doc. dr Maja Delibašić je predstavila ciljeve projekta i njegov trenutni status. Članovi projektnog tima su aktivno učestvovali u diskusiji o aktuelnim problemima u realizaciji projekata.

http://www.erasmusplus.ac.me/?p=19940