Profesori i saradnici FIT-a postali sertifikovani Autodesk predavači

Profesorica Dr Tijana Vujičić, i saradnici Mr Petar Radunović i Mr Ivan Knežević su 15. decembra, u Beogradu, uspješno položili Autodesk Certified Professional ispit, i time postali prvi i za sada jedini vlasnici ovog renomiranog sertifikata u Crnoj Gori. Dobijanje ovih sertifikata je bio preduslov za otvaranje Autodesk Akademije u prostorijama našeg Univerziteta, koji Fakultet za Informacione tehnologije planira da otvori u saradnji sa firmom Wind d.o.o. u toku sledeće godine. Ovim će se, pored već postojećih predmeta u okviru kojih se izučava korišćenje AutoCAD alata u tehničkom crtanju, našim studentima otvoriti mogućnost i za zvaničnu sertifikaciju od strane Autodesk-a, čime će njihovo znanje dobiti još veći kredibilitet na domaćem i stranom tržištu rada, gdje su ovi sertifikati jako cijenjeni.