OBAVJEŠTENJE O PROMJENI ŽIRO RAČUNA UNIVERZITETA

Poštovani studenti,

Obavještavamo Vas da je novi žiro račun Univerziteta „Mediteran“ Podgorica br. 510-101380-92 otvoren kod CKB banke i na isti će se ubuduće isključivo vršiti sve vrste uplata.

Takođe, na žiro račun Univerziteta „Mediteran“ kod Atlas banke, poslovne banke i Pošta Crne Gore neće više primati uplate od studenata.