Pristupno predavanje dr Tijane Vujičić

Obavještavamo vas da će se pristupno predavanje za izbor u zvanje docenta dr Tijane Vujičić, sa Fakulteta za informacione tehnologije,  održati u sali za sastanke Rektorata, dana  23.01.2019. godine sa početkom u 15:30 časova, na temu  ,,Java opensource framework za algoritme strukturne regresije“. Ovom prilikom vas pozivamo da prisustvujete predavanju.