Gostujuće predavanje Mr Filipa Markovića u okviru ICM2018 programa mobilnosti

Mr Filip Marković je u okviru ICM2018 programa mobilnosti posjetio Fakultet za informacione tehnologije i održao gostujuće predavanje u utorak, 16. aprila. Filip Marković je osnovne i specijalističke studije završio na Fakultetu za informacione tehnologije, master studije na Fakultetu za inovacije i dizajn Univerziteta Malardalen u Švedskoj gdje je sada na završnoj godini doktorskih studija i radi kao predavač. Teme predavanja su bile:
1.Mogućnosti studiranja i studijski programi na MDH univerzitetu
2. Informacione tehnologije vs Kompjuterske nauke vs Matematika

Predavanje je izazvalo veliko interesovanje studenata sa svih godina i podstaklo ih da se u još većem broju prijave za ICM programe razmjene.