Produžen Erasmus+ program za internacionalnu kreditnu mobilnost sa Univerzitetom Malardalen iz Švedske

U okviru Erasmus+ programa za internacionalnu kreditnu mobilnost (ICM 2019-2022) odobren je projekat u kojem učestvuju Fakultet za Informacione tehnologije (FIT) , Univerziteta Mediteran i Fakultet za Inovacije i inženjering, Univerziteta Malardalen (Švedska).

FIT je prethdno realizovao program za internacionalnu mobilnost ICM 2018, u sklopu kog je 7 studenata Fakultet za Informacione tehnologije dobilo stipendiju za dvosemestralni boravak za jednogodišnje master studije na Fakultetu za inovacije i inžinjering, Univerzitet Malardalen (Vasteras, Švedska). Novi projekat će obezbijediiti još 15 stipendija za master studije u toku dvije školske godine (2020/21 i 2021/22). Studenti koji dobiju stipendiju će imati mogućnost dobijanja dvije diplome: diplome jednogodišnjih Master studija Univerziteta Malardalen i diplome Master studija Fakulteta za informacione tehnologije.

Projekat je rezultat dugogodišne saradnje FIT-a i Fakulteta za Inovacije i inženjering, Univerziteta Malardalen (Švedska) u realizaciji programa mobilnosti.