Akreditovane osnovne i master studije na Fakultetu za informacione tehnologije

Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja je dana 13. maja 2019. godine donijela Odluku kojom se akredituju studijski programi osnovnih akademskih studija u trajanju od 3 godine (180 ECTS/CSPK kredita) i master akademskih studija u trajanju od 2 godine (120 ECTS/CSPK kredita) za Fakultet za informacione tehnologije, Univerziteta Mediteran.

Agencija je razmotrila i usvojila dostavljene Izvještaje akreditacione komisije i odobrila izdavanje Sertifikata o akreditaciji, u trajanju od pet godina, od dana donošenja ove odluke.