Prvi upisni rok u studijsku 2019/2020 godinu

Univerzitet „Mediteran“ Podgorica raspisuje konkurs za prvi upisni rok studenata na osnovne studije studijske 2019/2020. godine.

Pravo prijave na upis imaju kandidati koji su stekli odgovarajući nivo obrazovanja IV -1 podnivo Nacionalnog okvira kvalifikacije, odnosno završili srednje obrazovanje u četvorogodisnjem trajanju, ukljucujuci eksterni maturski, odnosno strucni ispit, kao i kandidati koji su ranije zavrsili četvorogodisnje srednje obrazovanje po obrazovnom programu koji nije predviđao eksterni maturski odnosno, stručni ispit. Izuzetno, na Fakultet vizuelnih umjetnosti , mogu se upisati i kandidati koji nisu završili srednje obrazovanje u četvorogodisnjem trajanju, uključujući eksterni maturski ispit, u skladu saodredbom člana 93 Zakona o visokom obrazovanju, ukoliko polože prijemni ispit, propisan opštim pravilima Univerziteta.

Uz prijavu na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija kandidati podnose originalna svjedočanstva o svim završenim razredima srednjeg obrazovanja, originalnu diplomu o položenom završnom, maturskom ispitu, ovjerenu kopiju biometrijske lične karte, kao i ovjerenu kopiju diplome „LUČA” ili njoj ekvivalentnu diplomu. Strani državljanin ima pravo upisa pod jednakim uslovima kao i državljanin Crne Gore, uz provjeru znanja jezika na kojem se izvodi nastava i dostavljen dokaz o zdravstvenom stanju. Kandidati za upis koji nijesu imali eksterni maturski, odnosno stručni ispit, mogu polagati dva predmeta od posebnog značaja za savladavanje izabranog studijskog programa i na taj način steći mogućnost da ostvare ekvivalentan broj bodova kao i kandidati koji su maturski, odnosno stručni ispit polagali eksterno. Kandidati podnose prijave za upis od 24. juna 2019. godine do 26. juna 2019. godine, u terminu od 09h do 15h. Dokumentacija se podnosi organizacionim jedinicama – studentskim službama fakulteta. Rangiranje kandidata na svim fakultetima obaviće se 27. juna 2019. godine i toga dana biće objavljene rang liste na oglasnim tablama i web stranicama svih fakulteta. Prijemni ispit na Fakultetu vizuelnih umjetnosti održaće se 27. juna 2019. godine, a nakon toga će se obaviti rangiranje kandidata. Kandidati koji su stekli pravo na upis upisuju se od 28. juna, 1 i 2. jula 2019. godine, podnošenjem dokumentacije studentskim službama fakulteta u terminu od 09h do 15h.

Kompletan tekst konkursa možete pročitati OVDJE.