Onlajn test za određivanje nivoa poznavanja engleskog jezika studenata prve godine

Mole se studenti da urade test koji se nalazi na sajtu Erasmus+ projekta ReFLAME, www.reflame.ucg.ac.me. Test se radi anonimno – studenti će, po završetku testa, dobiti informaciju o tome na kom nivou je njihovo trenutno poznavanje engleskog jezika, po CEFR skali, a rezultati će biti prikupljeni u svrhu reforme nastavnih planova za engleski jezik u sklopu pomenutog projekta.

Uputstvo:

Ovaj test će okvirno pokazati na kom stepenu je Vaše znanje engleskog jezika.

Da bi bio uspješan, uradite sljedeće:

  • Odaberite samo jedan odgovor za koji smatrate da se najbolje uklapa u rečenicu
  • Ukoliko Vam je pitanje preteško, slobodno ga preskočite i pređite na sljedeće
  • Test radite najduže 20 minuta
  • Na kraju kliknite na “submit”

Hvala Vam na učešću.