Inauguraciono predavanje dr Snežane Šćepanović za izbor u akademsko zvanje redovnog profesora

Dr Snežana Šćepanović, vanredni profesor Fakulteta za informacione tehnologije, održala je inauguraciono predavanje za izbor u zvanje redovnog profesora. Tema predavanja je “Četvrta industrijska revolucija i obrazovanje”.

 

Predavanje je održano u utorak, 11. februara, u svečanoj sali Univerziteta “Mediteran” pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Savo Marković, Rektor Univerziteta “Mediteran”
  2. Prof. dr Miomir Anđić, redovni profesor na Fakultetu za Informacione tehnologije
  3. Prof.dr Ranko Vojinović, redovni profesor na Fakultetu za Informacione tehnologije