Obavještenje za vanredni ispitni rok

Odlukom Senata Univerziteta Mediteran, po zahtjevu Studentskog parlamenta, odobrava se vanredni ispitni rok (martovski).

Studenti mogu prijaviti do tri ispita iz zimskog semestra uz uslov da su odslušana predavanja iz predmeta koji se prijavljuje.

Ispiti se prijavljuju u periodu od 16.03.2020. godine do 18.03.2020. godine, dok će se ispiti održati u periodu od 23.03.2020. godine do 04.04.2020. godine.

Tačni termini ispita će biti naknadno objavljeni.

 

Odluku Senata možete pogledati ovdje.