Privremene mjere za sprečavanje nastanka i širenja korona virusa

Ministarstvo zdravlja Crne Gore, u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti naredilo je preduzimanje privremenih mjera za sprečavanje, unošenje u zemlju, suzbijanje i sprečavanje prenošenja korona virusa.

Jedna od privremenih mjera je i prekid obrazovno-vaspitnog rada u javnim i privatnim obrazovno-vaspitnim ustanovama, u trajanju od najmanje 15 dana, počev od 16. marta 2020. godine.

U vezi sa prethodnim  obavještavamo DA SE NASTAVA NA FAKULTETU ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I SVIM ORGANIZACIONIM JEDINICAMA UNIVERZITETA “MEDITERAN” OBUSTAVLJA, POČEV OD PONEDJELJKA 16 MARTA TEĶUĆE GODINE.

U prilogu možete pogledati ODLUKU Rektora o odlaganju nastave, kolokvijuma i ispita od ponedeljka 16.03.2020. godine.

Odluka Rektorata.