Online nastava za studente

U cilju ublažavanja efekata epidemije korona virusa, i prekida nastavnih aktivnosti koji je nastao uslijed izolacije i karantina, profesori i saradnici Fakulteta za informacioe tehnologije će u narednom periodu, u skladu sa prirodom predmeta, učestalije postavljati potrebni materijal na stranicama predmeta.

U okviru ovih mjera, saradnik u nastavi na predmetima Programiranje 1 i Web tehnologije, Mr Ivan Knežević, objavio je na platfnormi YouTube  niz video kurseva iz ovih predmeta koje možete pogledati na sljedećim linkovima:

  • Programiranje I (Naslijeđivanje u JAVI): 

  • Programiranje I (Apstraktne klase i interfejsi)

  • Web tehnologije (Uvod u PHP)