Uspješno sproveden COIL projekat

Tokom zimskog semestra studenti II godine Fakulteta za informacione tehnologije su u sklopu predmeta Engleski jezik 3 sa studentima LaGuardia Community College-a iz Njujorka, i uz mentorstvo predmetnog nastavnika Žane Knežević, učestvovali u COIL projektu. COIL (Collaborative Online International Learning) je program koji omogućava studentima i predavačima sa američkih univerziteta da sa kolegama iz cijelog svijeta razmjenjuju znanja i vještine u sklopu redovnih nastavnih programa (http://coil.suny.edu/).

Studenti dva fakulteta su kroz međusobnu komunikaciju predstavili kulturu, običaje, navike, život mladih, te kulturno-istorijska mjesta Crne Gore i Njujorka. Konačni rezultat projekta je blog koji su zajedno kreirali i prezentovali teme kojima su se bavili (https://wordpress.com/view/tourismmontenegronyc.wordpress.com). Svi učesnici projekta dobili su sertifikate o uspješno sprovedenom projektu.