Mr Ivan Knežević dobitnik stipendije u okviru SEEIIST projekta za jednogodišnje istraživanje u CERN-u

Ministarstvo nauke Crne Gore je, na osnovu mišljenja panela međunarodnih eksperata koji su izvršili evaluaciju pristiglih prijava na ‘Konkurs za dodjelu nacionalne stipendije u okviru programa izgradnje kapaciteta za SEEIIST projekat’ odabralo asistenta u nastavi i istraživanju Fakulteta za informacionen tehnologije, Mr Ivana Kneževića kao jednog od dva dobitnika stipendije za boravak u jednoj od najvećih i najprestižnijih naučnoistraživačkih ustanova u svijetu – Evropskoj organizaciji za nuklearna istraživanja (European Organization for Nuclear Research, CERN) u Ženevi.

Stipendija se odnosi na oblast obrade velike količine podataka u distribuiranim oblak računarskim sistemima (big-data cloud distributed computing) i modelovanje za inteligentno donošenje odluka u cilju izgradnje zajedničke platforme za dijeljenje medicinskih podataka uz korišćenje oblak i mrežnih računarskih tehnologija.

U skladu sa međunarodnim preporukama i mjerama povodom trenutne situacije izazvane pandemijom virusa Covid19, početak rada u CERN-u očekuje se u septembru.