FIT licenciran od strane Ministarstva nauke kao naučno-istraživačka institucija

Ministarstvo Nauke Crne Gore produžilo je licencu (br.10702-062/20 -444/4) Fakultetu za informacione tehnologije za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti u oblasti tehničko-tehnoloških nauka, na period od pet godina. Ovim se potvrđuje kvalitet naučno-istraživačkog rada na Fakultetu i djeluje kao podsticaj, kako za profesore i saradnike, tako i za studente, da svojim idejama i budućim projektima doprinesu ukupnom razvoju crnogorske naučno-istraživačke scene.

Licencu možete pogledati ovdje.