Online prijava za upis

Obavještava vas da smo u skladu sa trenutnom zdravstvenom situacijom omogućili budućim studentima da izvrše online predaju dokumenata potrebnih za upis na Fakultet za informacione tehnologije.

Potrebno je najprije popuniti odgovarajući formular za upis, koje možete preuzeti sa linkova u nastavku.

Preuzmite formulare za upis za:

Pored ovog formulara potrebno je skenirati i:

  • Svjedočanstva iz sva četiri razreda srednje škole;
  • Diplomu o položenom maturskom, odnosno završnom ispitu;
  • Diplomu “Luča” ili ekvivalentnu diplomu;
  • Izvod iz matične knjige rođenih;
  • Ličnu kartu.

Sva skenirana dokumenta možete zatim predati elektronskim putem preko forme kojoj možete pristupiti preko linka koji se nalazi na kraju teksta.

Nakon prijema i provjere dokumentacije, studentska služba će vas kontaktirati o datumu upisa, kada ćete morati donijeti na uvid svu elektronski predatu dokumentaciju.