Dobitnici ICM stipendije stigli u Švedsku

Četrnaest studenata Fakulteta za informacione tehnologije, koji su ovogodišnji dobitnici ICM stipendije, stiglo je u Švedsku i započelo studije na Fakultetu za inovacije i inženjering, Univerziteta Malardalen.

Saradnja se ovim fakultetom odvijala kroz različite evropske projekte za mobilnost studenata i nastavnog osoblja:  EUROWEB, EUROWEB+ i ICM. Od 2011. godine MDH je primio više od 50 studenata FIT-a. Studenti specijalističkih i master studija FIT-a koji su dobili ovu stipendiju stekli su dvije diplome: diplomu jednogodišnjih master studija Univerziteta Malardalen i diplomu specijalističkih/master studija Fakulteta za informacione tehnologije.

MDH se nalazi u industrijskoj zoni Švedske i ima odličnu saradnju sa mnogim poznatim kompanijama u kojima su studenti mogli da rade praktične projekte i master teze (ABB, Bombardier, Ericson, itd). Mnogi studenti su dobili priliku da nastave školovanje dobijanjem stipendije za doktorske studije na prestižnim fakultetima u Švedskoj i drugim EU zemljama.