Upis na II i III godinu studija

Pozivamo studente koji su stekli uslov za upis na II i III godinu studija, a koji ne polažu ispite u septembarskom roku, da upis u narednu studijsku godinu izvrše što prije, a najkasnije do 11. septembra.
Studenti koji polažu ispite u septembarskom roku treba da upišu godinu odmah po završetku ispitnih obaveza, a najkasnije do 23. septembra.
Na ovaj način će se izbjeći gužve u Studentskoj službi i završiti sve potrebne administrativne obaveze prije početka nove akademske godine.
Upis se vrši popunjavanjem prijave i ostalih obrazaca, koju će studenti dobiti u Studentskoj službi, kao i uplatom školarine, po modalitetu koji student odabere.