FIT partner u projektu “Smart Energy Community for the Smart Cities – SESC”

Fakultet za Informacione Tehnologije, Univerzitet “Mediteran” zajedno sa  partnerima iz Italije i Albanije  učestvuje u realizaciji projekta “Smart Energy Community for the Smart Cities – SESC”. Projekat je finansiran od strane EU u okviru programa  Interreg  IPA II CBC ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO . Osnovni ciljevi projekta su povećanje svijesti o značaju korišćenja alterntivnih i obnovljivih izvora energije u cilju povećanja energetske efikasnosti i smanjenja emisije štetnih gasova i pokretanje inicijativa za primjenu EU standarada  u ovoj oblasti u javnom i privatnom sektoru. U okviru projekta planirani su edukativni seminari i konferencije namijeni  široj javnosti sa ciljem pokretanja  inicijativa u oblasti energetske efkasnosti kao i B2B sastanci sa ključnim stejkohlederima u oblasti proizvodnje i potrošnje električne energije.

Kontakt: info@sescproject.com

Facebook: https://www.facebook.com/sescproject

Website: https://sescproject.com/