Sertifikati o akreditaciji osnovnih i master studija

Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja Crne Gore izdala je 13. maja 2019. godine Sertifikat o akreditaciji studijskog programa za Osnovne akademske studije “Informacione tehnologije”, kao i Sertifikat o akreditaciji studijskog programa za Master akademske studije “Informacione tehnologije” za Fakultet za informacione tehnologije Univerziteta Mediteran na period važenja od pet godina.

Sertifikate možete pogledati na linkovima ispod:

Sertifikat o akreditaciji – FIT – Osnovne akademske studije – Informacione tehnologije

Sertifikat o akreditaciji -FIT – Master akademske studije – Informacione tehnologije