INFORMACIJE O PROJEKTU “CYBER HYGIENE” BESPLATAN ONLINE KURS O INTERNET BEZBJEDNOSTI ZA STUDENTE I SREDNJOŠKOLCE

OSNOVNE INFORMACIJE O KURSU:

Fakultet za informacione tehnologije, Univerzitet “Mediteran”(fit.unimediteran.net)  sklopio je sporazum o saradnji sa internacionalnom organizacijom CRDF global za implementaciju projekta “Cyber hygene e-learning course” u Crnoj Gori čiji je cilj promocija i podizanje svijesti kod srednjoškolaca i studenata o sigurnosti na internetu.

Ovaj kurs se sastoji od 11 modula sa animiranim videima za obuku (svaki u trajanju 5-7 minuta) i traje ukupno 60 minuta. Tokom kursa, studenti će kroz interaktivne vježbe i praktične zadatke moći da nauče osnovna pravila o zaštiti podataka na mobilnim telefonima, računarima i društvenim mrežama, da prepoznaju lažne vijesti i uobičajene korisničke greške u digitalnom prostoru, i da nauče šta da urade da bi spriječili uticaj sajber prevare.

Kurs je otvoren za registraciju na https://cybereducation.org/ (izabrati crnogorski jezik) za sve studente i srednjoškolce u Crnoj Gori.Učesnici kursa koji daju najmanje 80% tačnih odgovora na testna pitanja, dobijaju i internacionalni sertifikat o završenom kursu

Za registraciju koristite uputstvo u prilogu.

Za dodatna pitanja i tehničku podršku, molimo kontaktirajte: fit@unimediteran.net,  cyberhygiene@crdfglobal.org i support@tmx-learning.com