Plan nastave za prvu godinu, za srijedu, 22.09.2021.

Plan nastave za prvu godinu, za srijedu, 22.09.2021. 


Engleski jezik 1:

  • 14:30 – studenti sa neparnim brojem indeksa (sala 108)
  • 16:15 – studenti sa parnim brojem indeksa (sala 108)

Inženjerska matematika:

  • 18:00 – svi studenti (sala 102). Iz matematike će se održati prva predavanja, tako da je poželjno da studenti ponesu svesku i olovku za rad.