Saradnja FIT-a sa Fakultetom za inovacije i inženjering, Univerziteta Malardalen (MDH) iz Švedske

Fakultet za informacione tehnologije Univerziteta „Mediteran“ Podgorica i Fakultet za inovacije i inženjering Univerziteta Malardalen (MDH) iz Švedske imaju dugogodišnju saradnju u realizaciji programa mobilnosti. Tokom više od deset godina, saradnja se odvija kroz različite evropske projekte za mobilnost studenata i nastavnog osoblja: EUROWEB, EUROWEB+ i ICM. Ove godine 15 studenata FIT-a, od kojih je osmoro studenta osnovnih studija i sedmoro
studenata master studija, dobili su stipendije da provedu jednu studijsku godinu na Fakultetu za inovacije i inženjering, Univerzitet Malardalen. Prethodne, studijske 2020/21. godine, stipendiju je dobilo 14 studenata FIT-a

Od 2011. godine MDH je primio više od 60 studenata našeg fakulteta. Studenti specijalističkih i master studija FIT-a koji su dobili ovu stipendiju stekli su dvije diplome: diplomu jednogodišnjih master studija Univerziteta Malardalen i diplomu specijalističkih/master studija Fakulteta za informacione tehnologije.

MDH se nalazi u gradu Malardalen u industrijskoj zoni Švedske i ima odličnu saradnju sa mnogim poznatim kompanijama u kojima su studenti mogli da rade praktične projekte i master teze (ABB, Bombardier, Ericson, itd). Mnogi studenti su nakon dobijanja dvojne diplome dobili priliku da nastave školovanje dobijanjem stipendije za doktorske studije na prestižnim fakultetima u Švedskoj i drugim zemljama EU.