Radionica “Quantum Computing and Programming Workshop”

Pozivamo vas da se prijavite na četvorodnevnu radionicu “Quantum Computing and Programming Workshop”.

O Radionici

Brojni tehnološki giganti kao što su Google, IBM i Microsoft napravili su kvantne računare, koji imaju potencijal da rješavaju probleme mnogo brže nego klasični računari. Njihova primjena se očekuje u mnogim oblastima, kao sto su finansijska industrija (optimizacija portfolija, upravljanje rizicima…), cybersecurity, otkrića materijala, vještačka inteligencija itd.

Radionicu u Crnoj Gori organizuje sertifikovani predavač Marija Šćekić u saradnji sa Fakultetom za Informacione Tehnologije i QWorld organizacijom.

QWorld (https://qworld.net/) je neprofitna globalna organizacija koja okuplja istraživače i entuzijaste kvantnog računarstva. Kroz obrazovanje i mogućnosti za razvoj vještina, QWorld obučava sledeću generaciju kvantnih stručnjaka. QCousine (https://qworld.net/qcousins/) su operativne grupe širom svijeta spremne da popularišu kvantne tehnologije i da uključe više ljudi na teren radeći lokalno i/ili globalno.

U toku radionice, koristiće se materijal QBronze-Qiskit (https://gitlab.com/qworld/bronze-qiskit ) koji je objavljen u februaru 2021. uz podršku IBM Quantum (https://ibm.com/quantum-computing ). Učesnici će rješavati dnevne domaće zadatke (pet domaćih zadataka, ukupno 100 poena), a oni koji ih uspješno urade (najmanje 50% od svakog) sa najmanje 70 poena ukupno dobijaju QWorld diplomu.

Više o samoj radionici, kao i link za prijavu, možete naći na linku https://qworld.net/qbronze82/

O Predavaču

Marija Šćekić je završila Elektrotehnički fakultet / smjer elektronika na Univerzitetu Crne Gore. Trenutno radi na izradi magistarskog rada na Fakultetu za informacione tehnologije, Univerzitet „Mediteran“ Podgorica, u saradnji sa mentorom prof. dr Snežanom Šćepanović i ko-mentorom prof. dr Abuzer Yakaryilmaz. Ima aktivnu saradnju sa QWorld organizacijom, gdje je pohađala obuku “QTraining for Bronze” čiji je cilj bio obučavanje za mentorstvo u radionicama QBronze na temu kvantnog računarstva i programiranja. Završila je niz kurseva na tu temu među kojima je i kurs QCourse511-1 ( https://qworld.net/qcourse511-1/ ) koji je formalno povezan sa kursom DatZ7097 ( https://luis.lu.lv/pls/pub/kursi.kurss_dati?p_kods=2DAT7097&l=2&p_par= ) sa doktorskih studija Fakulteta za Računarstvo iz Letonije. Zaposlena je u Hipotekarnoj banci u Podgorici u Službi za razvoj i implementaciju aplikacija na poziciji Specijalista za aplikativne programe, i iza sebe ima dugogodišnje bankarsko iskustvo (linkedin.com/in/marija-šćekić-7b883437). Kontakt za dodatne informacije marijascekic1982@gmail.com.

Agenda radionice

Prvi dan (9. april): 9:00 –15:00h

  • 30 min: Uvod u QWorld i radionicu na temu kvantnog programiranja
  • 5h (uključujući pauze) : Jupyter notebooks – One Bit, Coin Flipping, Coin Flipping Game, Probabilistic States, Probabilistic Operators, Two Probabilistic Bits, Correlation, Operators on Multiple Bits

Drugi dan (10. april): 9:00 –15:00h

  • 6h (uključujući pauze) : Jupyter notebooks – Quantum Coin Flipping, First Quantum Programs with Qiskit , Hadamard Operator, One Qubit ,Quantum State, Visualization of a (Real-Valued) Qubit, Superposition and Measurement , Operations on the Unit Circle

Treći dan (16. april): 9:00 –15:00h

  • 6h (uključujući pauze) : Jupyter notebooks – Rotations , Reflections ,Quantum Tomography, Two Qubits, Phase Kickback, Entanglement and Superdense Coding, Quantum Teleportation

Četvrti dan (17. april): 9:00 –15:00h

  • 6h (uključujući pauze) : Jupyter notebooks – Multiple Control Constructions, Inversion About the Mean, Grover’s Search: One Qubit Representation, Grover’s Search: Implementation