ERASMUS+ KONKURS ZA STIPENDIJE ZA MOBILNOST STUDENATA SA UNIVERZITETOM WEST ATTICA U ATINI (GRČKA)

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost sklopljenog u okviru evropskog programa ERASMUS+, Univerzitet “Mediteran” Podgorica raspisuje konkurs za mobilnost studenata sa Univerzitetom West Attica u Grčkoj, u ljetnjem semestru u akademskoj 2022/2023. godini.

Broj stipendija – 1

Period mobilnosti: ljetnji semestar – akademska godina 2022/2023.

Trajanje mobilnosti – 1 semestar

Oblast studiranja:

  • za aplikante sa osnovnih studija FVU, FIT, FEB

Dokumenta potrebna za prijavu:

  • prijavni formular
  • uvjerenje o položenim ispitima
  • skenirana kopija pasoša (strana na kojoj se nalazi fotografija)

Potrebnu dokumentaciju u originalu dostaviti SLUŽBI ZA MEĐUNARODNU SARADNJU UNIVERZITETA i elektronski na medjunarodna.saradnja@unimediteran.net

KRAJNJI ROK ZA PRIJAVU JE 31. OKTOBAR 2022.godine

NAPOMENA: Sva dokumenta MORAJU biti na ENGLESKOM jeziku. Kandidati koji su učestvovali u Erasmus Mundus i ERASMUS+ ICM programu obavezni da navedu informaciju u prijavi.

Za dodatne informacije, molimo vas da nas kontaktirate putem emaila medjunarodna.saradnja@unimediteran.net