KONKURS ZA ERASMUS+ PROGRAM KREDITNE MOBILNOSTI (ICM2023) SA UNIVERZITETOM MALARDALEN IZ ŠVEDSKE

U okviru ERASMUS+ programa za kreditnu mobilnost raspisan je konkurs za dvosemestralni studijski boravak na Fakultetu za inovacije i inžinjering, Univerzitet Malardalen (Vasteras, Švedska) u akademskoj
2023/2024. godini.

Na konkurs se mogu prijaviti redovni studenti treće i četvrte godine Fakulteta za informacione tehnologije Univerziteta Mediteran, kao i studenti koji su već završili osnovne ili specijalističke studije na Fakultetu za informacione tehnologije i planiraju upis master studija u akademskoj 2023/2024. godini.

Studenti koji upisuju master studije na FIT-u imaju mogućnost sticanja dvije diplome: diploma jednogodišnjih Master studija Univerziteta Malardalen i diploma dvogodišnjih Master studija Fakulteta za
informacione tehnologije.

PREZENTACIJA PROGRAMA RAZMJENE ODRŽAĆE SE U PONEDELJAK 10. APRILA, SA POČETKOM U 15:00h, U PROSTORIJAMA UNIVERZITETA (SALA ) I PUTEM ZOOM LINKA

OPŠTE INFORMACIJE

  • Stipendija se odnosi na dvosemestralnu mobilnost, odnosno cijelu akademsku godinu (10 mjeseci).
  • Prvi krug selekcije vrši Fakultet za informacione tehnologije, Univerzitet Mediteran.
  • Drugi krug selekcije vrši Fakultet za inovacije i inžinjering, Univerzitet Malardalen.

Od ove studijske godine dostupna su dodatna sredstva za studente sa manjim šansama, uključujući studente koji se susreću sa barijerima zbog diskriminacije, ekonomskog stanja, kulturoloških razlika, zdravstvenog stanja, socijalnog statusa, itd. Ohrabrujemo studente koji pripadaju nekoj od navedenih
grupa da se prijave za dodatna sredstva.

VIŠE O UNIVERZITETU MALARDALEN :  http://www.mdu.se/

STIPENDIJA OBUHVATA

  • mjesečnu stipendija u iznosu od 850 EUR (za troškove života)
  • putne troškove do iznosa od 275 EUR
  • troškovi izdavanja vize i osiguranje su besplatni

PRIJAVA

LINK ZA PRIJAVU: https://forms.gle/SETRYnai9PkgJoUG7

DOKUMENTA ZA PRIJAVU:

Prilikom apliciranja za stipendiju, potrebno je dostaviti sledeća dokumenta:

  • pregled položenih predmeta na engleskom jeziku
  • CV (Europass format)
  • Skenirana prva stranica pasoša

ROK ZA PRIJAVU: 19. april 2023.

KONTAKT

Koordinator za međunarodnu saradnju na Fakultetu za Informacione tehnologije doc. dr Tijana Marković, e-mail: tijana.vujicic@unimediteran.net