KONKURS ZA MOBILNOST NASTAVNOG OSOBLJA U OKVIRU ERASMUS+ SA UNIVERZITETOM MALARDALEN IZ ŠVEDSKE

Fakultet za Informacione tehnologije (FIT) , Univerziteta Mediteran objavljuje konkurs za kratku mobilnost nastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa kreditne mobilnosti sa Fakultetom za inovacije i inžinjering, Univerziteta Malardalen (Švedska) u ljetnjem semestru akademske godine 2021/2022. Informacije o kursevima i programima možete pogledati na https://www.mdh.se/idt?l=en_UK.

Termin posjete mora uključivati 1. i 2. jun 2023., jer je jedan od ciljeva prisustvo odbranama master
teza koje će studenti FIT-a braniti navedenih datuma. Prijave potrebno je dostaviti na mail adresu koordinatora programa: Doc. dr Tijani Marković, na e-mail: tijana.vujicic@unimediteran.net

Rok za prijavu 19.04.2023. godine.

Uz prijavu dostaviti: Mobility agreement for teaching/training i CV u Europass formatu na engleskom jeziku.