Konkurs za sufinansiranje troškova realizovanog doktorskog usavršavanja u cilju snaženja ljudskih resursa u naučnoistraživačkom, privrednom i javnom sektoru Crne Gore

Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja raspisuje Konkurs za sufinansiranje troškova realizovanog doktorskog usavršavanja u cilju snaženja ljudskih resursa u naučnoistraživačkom, privrednom i javnom sektoru Crne Gore.

Budući da se kapaciteti za ekonomski i društveni razvoj ogledaju prevashodno u ljudskim resursima, te da Crna Gora teži da svoj razvoj zasniva na znanju, istraživanju i inovacijama, Ministarstvo prepoznaje izuzetan značaj snaženja ljudskih resursa u ovim oblastima.

Smatrajući doktore nauka dragocjenim kadrom, kako u naučnoistraživačkoj djelatnosti, tako i u privrednom i javnom sektoru, Ministarstvo će stimulisati naučnoistraživački kadar – mlade doktore nauka, koji su se opredijelili da, nakon završetka doktorskih studija, nastave svoj naučnoistraživački rad u Crnoj Gori, doprinoseći time ne samo razvoju naučnoistraživačke djelatnosti i zajednice Crne Gore, već i generalno jačanju ljudskih resursa na kojima počiva razvoj Crne Gore.

Ukupan iznos sredstava za potrebe realizacije Konkursa je 50.000, a rok za dostavljanje prijava je 31. jul 2023. godine.

Odluku o objavljivanju Konkursa, Konkurs, prijavni obrazac, kao i obrazac propratne izjave možete preuzeti ovdje: